Ajudes i beques

Ajudes Menjador Escolar – Curs 2017/2018

Aquests són els llistats definitius de beneficiaris i no beneficiaris de les ajudes de menjador per al present curs 2017/2018.

Llistat definitiu ajudes menjador 2017-2018

Podeu també accedir a la resolució que estableix la puntuació mínima per a la concessió de les ajudes de menjador.

Resolució punts de tall curs 2017-2018


XarxaLlibres – Curs 2017/2018

La Conselleria d’Educació ja ha publicat la resolució que regula el programa XarxaLlibres per al proper curs 2017-2018.

  • Les famílies que vulguen participar en el programa de banc de llibres per primera vegada i ser-ne beneficiàries hauran de sol·licitar-ho, d’acord amb el model de sol·licitud electrònica que consta en la pàgina web de la Conselleria d’Educació www.ceice.gva.es o en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es. Les sol·licituds de nova participació es presentaran en l’escola junt als llibres de text (excepte els alumnes d’Infantil 5 anys).
  • L’alumnat participant actualment en el programa de banc de llibres durant el curs 2016-2017 no haurà de presentar cap sol·licitud nova per a ser participant en el banc de llibres 2017-2018, ja que aquesta condició es manté, excepte si exerciu el dret a renúncia. En cas de renúncia, caldrà fer-ho de manera explícita mitjançant la sol·licitud habilitada a tal efecte en el moment del lliurament dels llibres. Aquesta renúncia no eximirà de l’obligació de tornar els llibres deixats en préstec.
  • En qualsevol cas, serà imprescindible per poder participar en el banc de llibres, la DEVOLUCIÓ del lot COMPLET de llibres de text corresponents al curs 2016-2017 en el centre on l’alumne/a ha estat matriculat/da. A tal fi, es facilitarà un document per a realitzar el lliurament dels llibres.

Per tant, totes aquelles famílies que bé heu participat durant aquest curs del programa XarxaLlibres, com aquelles noves interessades a entrar en el programa del banc de llibres, tindreu que dur els llibres (i la corresponent sol·licitud si és el cas) a l’escola.

Recordeu que els llibres s’han de tornar en les següents condicions: sense nom, amb fundes de plàstic noves i dins una bolsa de plàstic on posareu el nom de l’alumne/a.