Ajudes i beques

XarxaLlibres

La Conselleria d’Educació ja ha publicat la resolució que regula el programa XarxaLlibres per al proper curs 2019-2020.

  • Les famílies amb alumnat en INFANTIL 5 ANYS i les de PRIMÀRIA que vulguen participar en el programa de banc de llibres per primera vegada i ser-ne beneficiàries haureu de sol·licitar-ho, d’acord amb el model de sol·licitud electrònica que consta en la pàgina web de la Conselleria d’Educació o en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es. Les sol·licituds de nova participació es presentaran en l’escola del 17 al 20 de juny en horari de 13 a 15 hores. L’alumnat de Primària també aportarà els llibres de text en les condicions que s’indiquen més a baix.
  • L’alumnat participant actualment en el programa de banc de llibres durant el curs 2018-2019 no haurà de presentar cap sol·licitud nova per a ser participant en el banc de llibres 2019-2020, ja que aquesta condició es manté, excepte si exerciu el dret a renúncia.
  • En cas de renúncia, caldrà fer-ho de manera explícita mitjançant la sol·licitud habilitada a tal efecte en el moment del lliurament dels llibres. Aquesta renúncia no us eximeix de l’OBLIGACIÓ de tornar els llibres deixats en préstec.
  • L’alumnat de 1r i 2n de primària que ha gaudit del xec-llibre no ha de retornar els llibres de text. En les pròximes setmanes se us comunicarà la data a partir de la qual podreu arreplegar els xecs-llibres per al curs 2019-2020 per a l’alumnat que cursarà 1r i 2n de primària.
  • Per a totes aquelles famílies amb alumnes matriculats actualment de 3r a 6é serà imprescindible per poder participar en el banc de llibres, la DEVOLUCIÓ del lot COMPLET de llibres de text corresponents al curs 2018-2019 en el centre on l’alumne/a està matriculat/da. A tal fi, us facilitarem en el Centre un document per a realitzar el lliurament dels llibres. La devolució del lot de llibres de text es realitzarà del 17 al 20 de juny en horari de 13 a 15 hores. Recordeu que els llibres s’han de tornar, com cada any, en les següents condicions: sense nom, amb fundes de plàstic noves i dins una bolsa on posareu el nom de l’alumne/a. A setembre rebreu el nou lot de llibres.

Ajudes de Menjador

Enguany, com anys anteriors, s’ha previst elaborar un esborrany de sol·licitud d’ajudes amb les dades que actualment ja estan en poder de l’Administració, per a aquelles famílies que van demanar aquesta ajuda el curs passat.

D’aquesta manera, aquelles famílies que tinguen les dades correctes i mantinguen les mateixes condicions que el curs anterior, no hauran d’aportar una nova sol·licitud ni cap documentació, tan sols hauran de confirmar l’esborrany de sol·licitud, que a partir de dimarts 18 de juny, es podrà sol·licitar en la Secretaria del centre per a cada alumne i alumna.

Sols tindran que presentar NOVA sol·licitud junt a la documentació necessària:

  1. Aquelles famílies amb fills/filles matriculats al Centre, si alguna de les dades a l’esborrany és incorrecta o ha canviat qualsevol de les condicions reflectides.
  2. Aquelles famílies que l’any passat no van demanar ajuda de menjador.
  3. Aquelles famílies amb alumnes nous al Centre.

La data límit per a presentar tant els esborranys signats com les noves sol·licituds és el 3 de juliol.