Ajudes i beques

Ajudes Menjador Escolar – Curs 2018/2019

Sol·licitud per a noves ajudes de menjador curs 2018/2019 (TERMINI FINS EL 2 DE JULIOL)

Sol·licitud Ajuda Menjador

 

 

 

 

 

 

 

 

 


XarxaLlibres – Curs 2018/2019

La Conselleria d’Educació ja ha publicat la resolució que regula el programa XarxaLlibres per al proper curs 2018-2019.

  • Les famílies que vulguen participar en el programa de banc de llibres per primera vegada i ser-ne beneficiàries hauran de sol·licitar-ho, d’acord amb el model de sol·licitud electrònica que consta en la pàgina web de la Conselleria d’Educació: https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=XARXALLIBRES-F2-BLL-SF&version=2&login=a&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=18094
  • L’alumnat participant actualment en el programa de banc de llibres durant el curs 2017-2018 no haurà de presentar cap sol·licitud nova per a ser participant en el banc de llibres 2017-2018, ja que aquesta condició es manté, excepte si exerciu el dret a renúncia. En cas de renúncia, caldrà fer-ho de manera explícita mitjançant la sol·licitud habilitada a tal efecte en el moment del lliurament dels llibres. Aquesta renúncia no eximirà de l’obligació de tornar els llibres deixats en préstec. En qualsevol cas, serà imprescindible per poder participar en el banc de llibres, la DEVOLUCIÓ del lot COMPLET de llibres de text corresponents al curs 2017-2018 en el centre on l’alumne/a ha estat matriculat/da. A tal fi, s’entregarà el document per a realitzar el lliurament dels llibres:

SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ LLIBRES/RENÚNCIA XARXALLIBRES 2018/2019

Per tant, totes aquelles famílies que bé heu participat durant aquest curs del programa XarxaLlibres, com aquelles noves interessades a entrar en el programa del banc de llibres, tindreu que dur els llibres (i la corresponent sol·licitud) a l’escola.

Recordeu que els llibres s’han de tornar en les següents condicions: sense nom, amb fundes de plàstic noves i dins una bolsa de plàstic on posareu el nom de l’alumne/a.

DEVOLUCIONS: del 18 al 21 de JUNY de 13 a 14 hores.