Ajudes i beques

Ajudes Menjador Escolar – Curs 2017/2018

La Conselleria d’Educació ja ha publicat la convocatòria d’ajudes de menjador escolar per al proper curs 2017-2018.

Enguany, com a novetat, s’ha previst elaborar un esborrany de sol·licitud d’ajudes amb les dades que actualment ja estan en poder de l’Administració, per a aquelles famílies que van demanar aquesta ajuda el curs passat.

D’aquesta manera, aquelles famílies que tinguen les dades correctes i mantinguen les mateixes condicions que el curs anterior, no hauran d’aportar una nova sol·licitud ni cap documentació, tan sols hauran de confirmar l’esborrany de sol·licitud, que a partir del 2 de juny, es podrà sol·licitar en la Secretaria del centre per a cada alumne i alumna.

Sols tindran que presentar NOVA sol·licitud junt a la documentació necessària:

  • Aquelles famílies amb fills/filles matriculats al Centre, si alguna de les dades a l’esborrany és incorrecta o ha canviat qualsevol de les condicions reflectides.
  • Aquelles famílies que l’any passat no van demanar ajuda de menjador.
  • Aquelles famílies amb alumnes nous al Centre.

XarxaLlibres – Curs 2017/2018

La Conselleria d’Educació ja ha publicat la resolució que regula el programa XarxaLlibres per al proper curs 2017-2018.

  • Les famílies que vulguen participar en el programa de banc de llibres per primera vegada i ser-ne beneficiàries hauran de sol·licitar-ho, d’acord amb el model de sol·licitud electrònica que consta en la pàgina web de la Conselleria d’Educació www.ceice.gva.es o en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es. Les sol·licituds de nova participació es presentaran en l’escola junt als llibres de text (excepte els alumnes d’Infantil 5 anys) en les condicions que s’indiquen més a baix del 12 al 15 de juny en horari de 13 a 15 hores.
  • L’alumnat participant actualment en el programa de banc de llibres durant el curs 2016-2017 no haurà de presentar cap sol·licitud nova per a ser participant en el banc de llibres 2017-2018, ja que aquesta condició es manté, excepte si exerciu el dret a renúncia. En cas de renúncia, caldrà fer-ho de manera explícita mitjançant la sol·licitud habilitada a tal efecte en el moment del lliurament dels llibres. Aquesta renúncia no eximirà de l’obligació de tornar els llibres deixats en préstec.
  • En qualsevol cas, serà imprescindible per poder participar en el banc de llibres, la DEVOLUCIÓ del lot COMPLET de llibres de text corresponents al curs 2016-2017 en el centre on l’alumne/a ha estat matriculat/da. A tal fi, es facilitarà un document per a realitzar el lliurament dels llibres.

Per tant, totes aquelles famílies que bé heu participat durant aquest curs del programa XarxaLlibres, com aquelles noves interessades a entrar en el programa del banc de llibres, tindreu que dur els llibres (i la corresponent sol·licitud si és el cas) a l’escola del 12 al 15 de juny en horari de 13 a 15 hores.

Recordeu que els llibres s’han de tornar, com l’any passat, en les següents condicions: sense nom, amb fundes de plàstic noves i dins una bolsa de plàstic on posareu el nom de l’alumne/a.