Política de tractament de protecció de dades personals

Política de tractament de protecció de dades personals

Amb el propòsit de garantir el que disposa la resolució de 28 de juny de 2018, de la Sotssecretaria de la Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport, per la qual és dicten instruccions per al compliment de la normativa de protecció de dades en els centres educatius públics de titularitat de la Generalitat, publicada en el DOGV el 3 de desembre de 2018 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals;el CEIP Port de Xàbia adopta la política de tractament de dades personals del seu alumnat i familiars, la qual serà informada a tots els titulars de les dades recol·lectades o que en el futur s’obtinguen en l’exercici de les activitats de consulta i ús de la informació generada, produïda o difosa pel Centre.

D’aquesta manera el CEIP Port de Xàbia manifesta que els drets de la privacitat, la intimitat i el bon nom en el tractament de les dades personals, i en conseqüència totes les seues actuacions es regiran pels principis de legalitat, finalitat, llibertat, veracitat, qualitat, transparència, accés, circulació restringida, seguretat i confidencialitat.

Totes les persones que en el desenvolupament de diferents activitats acadèmiques, contractuals o laborals, entre d’altres, siguen permanents o ocasionals, arribaren a subministrar al CEIP Port de Xàbia qualsevol tipus d’informació o dada personal, podrà conéixer-la, actualitzar-la o rectificar-la pels mitjans previstos en l’esmentada resolució.

És per això que, a partir d’ara, els membres de la comunitat educativa, observareu novetats i diferències en les circulars, notificacions, formularis, pàgina web i d’altres formes de comunicació respecte a les utilitzades amb anterioritat degut a la necessitat d’adaptar tota la documentació i espais utilitzats pel centre educatiu a la normativa vigent.

Una de les novetats més importants és l’accés privat per als espais restringits de la web del nostre col·le. Aquelles pàgines on hi haja fotografies de l’alumnat o informació amb dades personals sensibles estaran protegides amb un codi. Caldrà que aquelles persones interessades a accedir a aquests espais web, passeu per Secretaria i emplenar la sol·licitud de contrasenya per a accedir als espais restringits de la web.

També és important comunicar-vos que, ens els actes i esdeveniments organitzats al Centre, els familiars de l’alumnat que hi participe:

  • SI podran prendre fotografies i vídeos de les activitats.
  • les imatges es realitzaran exclusivament per al seu ús personal i domèstic.
  • queda prohibida la difusió de les imatges fora de l’àmbit privat, com blogs o xarxes socials (Facebook, Instagram, Whatsapp, Telegram…).
  • el Centre NO es farà responsable de la captació i ús de les imatges amb finalitats personals i domèstiques, sent els pares,mares i familiars els únics responsables en relació amb aquests.

Tanmateix us aconsellem que consulteu tota la normativa aplicable dalt esmentada per tal d’estar informats al respecte.

També et pot interessar

General

Protegit: Llistats definitius Ajudes Menjador 2018-2019

No hi ha extracte perquè és una entrada protegida.

Novetats

Admissió curs 2018/2019

La Conselleria d’Educació ja ha publicat la resolució que regula el procediment d’admissió del nou alumnat per al proper curs 2018/2019. Les dates per a l’entrega de les sol·licituds i

General

Nou horari escolar

El passat dijous 15 de setembre les famílies aprovàreu per un 82,87% dels vots a favor, adoptar una modificació en l’organització de l’horari de la jornada escolar per al present