Qui som

l'escola

Podeu trobar la nostra escola al carrer Joan Fuster núm. 1, al barri de Duanes de la Mar a Xàbia.     

Contem amb una sola línea per nivell des d’Infantil 3 anys fins a 6é de Primària, i actualment la matrícula està al voltant dels 225 alumnes.

El nostre programa lingüístic és un Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Valencià (PPEV)

El nostre centre està autoritzat per desenvolupar un Contracte-Programa, el Projecte d’Innovació Educativa per a la promoció de la Música i també un Projecte d’Investigació i Innovació Educativa per al Desenvolupament del Currículum. Tanmateix duem a terme, en col·laboració amb l’Ajuntament de Xàbia, activitats relacionades amb l’Educació Vial, els Escacs i el Bàsquet.

Xàbia és una localitat de 29.067 habitants, que viu del turisme (els serveis i la construcció ocupen el 75% de la població activa), amb la conseqüent taxa d’atur degut a la situació de crisi actual, però que conserva la seua identitat de poble encara que es diferencien diversos nuclis o agrupaments:

– Centre Històric, on es concentren els principals edificis públics;

– Duanes de la Mar, a la vora de la Mediterrània i antic barri del pescadors,

– L’Arenal, la zona més turística.

Actualment, conviuen a Xàbia més de 60 nacionalitats, amb un percentatge semblant de població estrangera i espanyola. La situació sòcio-lingüística ve clarament marcada per aquesta situació, doncs el percentatge de població hispanoparlant (darrerament augmentat per l’arribada de immigrants procedents de Sudamèrica i Amèrica central), és lleugerament superior al de parla estrangera sense domini de cap de les dues llengües oficials.