Qui som

l'escola

Podeu trobar la nostra escola al carrer Joan Fuster núm. 1, al barri de Duanes de la Mar a Xàbia.     

Contem amb una sola línea per nivell des d’Infantil 3 anys fins a 6é de Primària, i actualment la matrícula està al voltant dels 235 alumnes.

El programa lingüístic aprovat per a Educació Infantil i Primària per al curs 2019-2020 és un Programa d’Educació Plurilingüe i Intercultural.

El nostre centre està autoritzat per desenvolupar un Programa d’Actuació per a la Millora (PAM) i un Projecte d’Investigació i Innovació Educativa per al Desenvolupament del Currículum. Tanmateix duem a terme, en col·laboració amb l’Ajuntament de Xàbia, activitats relacionades amb l’Educació Vial i els Escacs dins de l’horari lectiu.

Xàbia és una localitat de 29.067 habitants, que viu del turisme (els serveis i la construcció ocupen el 75% de la població activa), amb la conseqüent taxa d’atur degut a la situació de crisi actual, però que conserva la seua identitat de poble encara que es diferencien diversos nuclis o agrupaments:

– Duanes de la Mar, a la vora de la Mediterrània i antic barri del pescadors.

– Centre Històric, on es concentren els principals edificis públics.

– L’Arenal, la zona més turística.

Actualment, conviuen a Xàbia més de 60 nacionalitats, amb un percentatge semblant de població estrangera i espanyola. La situació sòcio-lingüística ve clarament marcada per aquesta situació, doncs el percentatge de població hispanoparlant (darrerament augmentat per l’arribada de immigrants procedents de Sudamèrica i Amèrica central), és lleugerament superior al de parla estrangera sense domini de cap de les dues llengües oficials.