Els mestres

Equip Directiu

Directora Cap d’estudis Secretari
Isabel Moreno BisquertJLBN VeiguelaPepeBN
Isabel Moreno José Luis Bisquert Pepe Veiguela

Claustre de Mestres


Bea · Guillem · Irene · Ana · Dolors · Isabel · Majo · Carmen · Pepe · Vero · José Luis · Esther · Rebeca · Fidel · Marian · Agustí · Quica · Leti