Gabinet psicopedagògic

 

El SPE és un Servei Psicopedagògic Escolar format per professionals especialistes en Orientació Educativa i Audició i Llenguatge, que depèn de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana.

El SPE va dirigit a:
– L’alumnat: detectant i avaluant les seues necessitats educatives especials, l’orientació escolar i professional i el tractament logopèdic entre altres activitats.
– El professorat: assessorant, el·laborant i difonent materials i orientació psicopedagògica.
– Les famílies: assessorant i informant.

PER QUÈ

Al SPE es pot trobar informació d’un ampli ventall de temes, entre els quals destaquem:
– Aprenentatge.
– Informació i orientació al voltant de recursos socials, educatius, sanitaris i comunitaris.
– Problemes logopèdics.
– Orientació escolar i professional.
– Programes específics.
– Formació a les famílies.

CONTACTE

>Leticia Menéndez

Despatx Orientadora – CEIP Port de Xàbia
Dilluns, dimarts de 9:00 h a 14:00 h (amb cita prèvia)

>SPE A-11 Dénia

C/ 9 d’octubre, 4-b
03700 Dénia
Telèfon: 96 642 9635
Correu-e: 03403002@edu.gva.es